relatywizacja

 
Słownik języka polskiego
relatywizacja «traktowanie czegoś, np. jakichś ocen, opinii lub wartości, jako rzeczy względnej, zależnej od innej»
• relatywizować