retoryzm

 
Słownik języka polskiego
retoryzm
1. «cechy czyjegoś stylu mówienia»
2. «afektacja, sztuczność w mowie»