roztropny

 
Słownik języka polskiego
roztropny «działający z namysłem, rozwagą; też: świadczący o takich cechach»
• roztropnie • roztropność