rzeszoto

 
Słownik języka polskiego
rzeszoto «sito z dużymi otworami»