savoir-vivre

 
Słownik języka polskiego
savoir-vivre [wym. sawuar wiwr] «zasady właściwego zachowania się w towarzystwie; też: znajomość tych zasad i umiejętność ich stosowania»