solidarny

 
Słownik języka polskiego
solidarny «poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania i wspierania kogoś»
• solidarnie