strefa

 
Słownik języka polskiego
strefa «obszar wydzielony z większego obszaru ze względu na charakterystyczne cechy»
• strefowy