szykana

 
Słownik języka polskiego
szykana
1. «utrudnienie, przeszkoda stwarzane komuś rozmyślnie lub złośliwie»
2. «sztuczna przeszkoda na torze wyścigu samochodowego, wymuszająca zmniejszenie prędkości»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego