teozofia

 
Słownik języka polskiego
teozofia
1. «koncepcja religijno-filozoficzna głosząca możliwość bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadprzyrodzonym i poznania jego tajemnic za pomocą praktyk mistycznych»
2. «światopogląd łączący elementy wierzeń hinduskich i buddyjskich, zakładający możliwość osiągnięcia tożsamości z bóstwem w łańcuchu reinkarnacji»

• teozoficzny • teozof • teozofka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego