turban

 
Słownik języka polskiego
turban
1. «nakrycie głowy z długiego pasa lekkiej materii, owiniętej wokół głowy, noszone przez mężczyzn w krajach muzułmańskich i w Indiach»
2. «kobiece nakrycie głowy z materiału udrapowanego na wzór wschodniego zawoju»

• turbanik