wdrożyć

 
Słownik języka polskiego
wdrożyćwdrażać
1. «ćwiczeniem wyrobić w kimś jakąś umiejętność lub jakiś nawyk»
2. «podjąć jakieś działania»
3. «zacząć stosować coś w praktyce»