wieloraki

 
Słownik języka polskiego
wieloraki «występujący w wielu formach, odmianach»
• wielorako • wielorakość