wyraz podstawowy

 
Słownik języka polskiego
wyraz podstawowy jęz. «wyraz będący podstawą słowotwórczą wyrazów od niego utworzonych»