znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

głębia

głębia ż I, DCMs. ~bi; lm D. ~bi

1. «głębokie miejsce w jakimś zbiorniku wodnym, mające dużą odległość powierzchni wody od dna; poetycko: głęboki zbiornik wodny, wody głębokiej rzeki, jeziora itp.; głębina»
Kilkunastometrowa głębia.
Głębia morska.
Głębia oceanu.
Popłynąć na głębię jeziora.
Δ Głębia barwy «duża intensywność, duże nasycenie barwy»
Δ geol. Głębie morskie «rowy oceaniczne, podłużne, wąskie geosynklinalne zaklęsłości dna oceanów (ponad 6000 m), występujące w największej ilości na Oceanie Spokojnym»

przen. «niepowierzchowny stosunek do czegoś; głębokie ujęcie, wnikające w istotę rzeczy; bogactwo treści, myśli»
Głębia utworu.
Głębia uczuć, myśli.
Ktoś pozbawiony głębi.

2. «duża odległość od powierzchni czegoś do dna, od brzegu, początku do końca czegoś; miejsce znacznie oddalone od brzegu, początku czegoś, dalszy plan»
Kilkusetmetrowa głębia przepaści.
W głębi ogrodu, lasu.
Z głębi domu dobiegał śpiew.
Δ fot. Głębia ostrości «zakres odległości (liczonych od aparatu fotograficznego), w którym znajdujące się przedmioty zostają przez obiektyw oddane ostro na obrazie fotograficznym»
W głębi duszy, serca «nie wyjawiając czegoś, w myślach; w istocie»
W głębi (bez przydawki) «dalej od pola widzenia, na dalszym planie; wewnątrz»
Z okna widać plażę, a w głębi morze.
Wzruszyć się czymś do głębi, być do głębi oburzonym, przejętym itp. «bardzo się czymś wzruszyć, być mocno, bardzo oburzonym, przejętym»

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „głębia” w nowym słowniku.