znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Barometr

barometr
1. «przyrząd do mierzenia ciśnienia atmosferycznego»
2. «to, co stanowi podstawę oceny jakiegoś zjawiska, wskazuje na jego nasilenie, poziom»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88