znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Bezwzględny

bezwzględny
1. «surowy, okrutny»
2. «świadczący o surowości, okrucieństwie»
3. «niedopuszczający wyjątków, odchyleń»
4. «niczym nieuwarunkowany»
• bezwzględnie • bezwzględnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88