znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Explicite

explicite [wym. eksplic-ite] «jasno, wyraźnie»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88