znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Hetero-

hetero- «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: inny, obcy, odmienny, niejednorodny»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88