znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Język naukowy

język naukowy «język charakteryzujący się występowaniem słownictwa specjalistycznego i ścisłością sformułowań»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88