znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Konwencjonalny

konwencjonalny
1. «zgodny z konwenansem»
2. «postępujący zgodnie z konwenansem»
3. «oparty na konwencji – przyjętym zwyczaju»
4. «niewykraczający poza schematy, nieoryginalny»
5. «znany od dawna, tradycyjny»
• konwencjonalnie • konwencjonalnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88