znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Liryka bezpośrednia

liryka bezpośrednia «liryka, w której podmiot liryczny wyraża swoje przeżycia»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88