znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Marazm

marazm
1. «zastój w jakiejś dziedzinie»
2. «stan apatii i zobojętnienia»
3.  zob. uwiąd w zn. 1.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88