znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Nihilizm

nihilizm
1. «całkowita relatywizacja ogólnie przyjętych norm i wartości»
2. «poglądy i oparte na nich postawy występujące w drugiej połowie XIX w. w filozofii niemieckiej i rosyjskiej, odrzucające przyjęte normy»
3. «w prawodawstwie: tendencja do pomniejszania lub całkowitego negowania roli norm prawnych w działalności sądów i organów administracyjnych»
4.  «nurt społeczny w drugiej połowie XIX w. w Rosji, nieuznający tradycji i obyczajów szlacheckich»
• nihilistyczny • nihilista • nihilistkaKsiążki w księgarni internetowej PWN o tematyce Nihilizm

Filozofia zen
Filozofia zen cena juz od 33.90
Ludobójstwo w XX wieku
Ludobójstwo w XX wieku cena juz od 25.40
Nietzsche. T. 2
Nietzsche. T. 2 cena juz od 25.40
Siódmy milion
Siódmy milion cena juz od 65.10
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88