znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Pejoratywny

pejoratywny
1. «mający ujemny odcień lub znaczenie»
2. «o sufiksach: nadający wyrazowi odcień ujemny»
• pejoratywnie • pejoratywnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88