znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Pochodzenie społeczne (czyjeś)

pochodzenie społeczne (czyjeś) «pochodzenie kogoś z określonej grupy społecznej, do której należą jego rodzice»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88