znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Polskojęzyczny

polskojęzyczny
1. «posługujący się językiem polskim»
2. «zamieszkały przez ludność posługującą się językiem polskim»
3. «napisany w języku polskim»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88