znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wprost proporcjonalny

wprost proporcjonalny mat. «o jakiejś wielkości: pozostający w takim stosunku do innej wielkości, że gdy tę drugą zwiększymy lub zmniejszymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza odpowiednio zwiększy się lub zmniejszy taką samą liczbę razy»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88