znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Próba tuberkulinowa

próba tuberkulinowa «wprowadzenie do organizmu tuberkuliny w celu stwierdzenia zetknięcia się pacjenta z gruźlicą»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88