znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Przenikliwy

przenikliwy
1. «drażniący swoją intensywnością»
2. «o dźwiękach: drażniący słuch»
3. «zwykle o wzroku, spojrzeniu: dokuczliwie uważny»
4. «umiejący coś odgadnąć, dostrzec, przewidzieć; też: będący przejawem takich umiejętności»
5. zob. przenikalny w zn. 1
• przenikliwie • przenikliwośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88