znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Rozumieć

rozumieć
1. «pojmować treść przekazywanej informacji, polecenia itp.»
2. «zdawać sobie sprawę z czegoś»
3. «przypisywać czemuś określone znaczenie»
4. «wykazywać zrozumienie dla kogoś»
5. «znać jakiś język»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88