znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Uprawomocnić

uprawomocnićuprawomocniać «nadać czemuś moc prawną»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88