znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wakat

wakat, vacat [wym. wakat]
1. «nieobsadzone stanowisko, wolna posada»
2. «niezadrukowana stronica w książce»
3. «forma drukująca kolumny, zawierająca sam justunek i tworząca w druku stronę niezadrukowaną»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88