znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zaborczy

zaborczy
1. «usiłujący uzyskać dla siebie jak najwięcej lub chcący podporządkować sobie kogoś»
2. «właściwy takiej postawie»
3. «dotyczący zaboru lub zaborcy»
• zaborczo • zaborczośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88