znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Znak większości

znak większości «znak graficzny (>) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są większe od liczby lub wyrażenia następujących po nim»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88