znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Animizm

animizm
1. «pogląd, według którego zwierzęta, rzeczy lub zjawiska przyrody mają duszę»
2. «sposób myślenia polegający na przekonaniu, że wszystkie przedmioty, zwierzęta i rośliny są istotami czującymi, myślącymi i obdarzonymi wolą»
• animistyczny • animistycznie • animista • animistkaCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88