znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Dewiacja

dewiacja
1. «silne odchylenie od normy w zachowaniu, postępowaniu lub myśleniu»
2. «znaczne naruszenie równowagi jakiejś struktury lub systemu»
3. «zboczenie z kursu lub odchylenie od właściwego kierunku»
4. «odchylenie kątowe między południkiem magnetycznym a kierunkiem wskazywanym przez igłę magnetyczną kompasu, wywołane przez duże masy metalu»
• dewiacyjny • dewiacyjnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88