znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Dysjunkcja

dysjunkcja
1. log. «zdanie złożone z dwóch zdań połączonych spójnikiem albo, prawdziwe pod warunkiem, że zachodzi dokładnie jedna z dwóch wskazanych w nich możliwości»
2. «przerwa między obszarami występowania poszczególnych gatunków roślin lub zwierząt»
• dysjunkcyjny, dysjunktywny



Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88