znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Feeria

feeria
1. «bogactwo i różnorodność mieniących się barw, pulsujących świateł lub wibrujących dźwięków»
2. «widowisko teatralne oparte na wątkach fantastycznych, posługujące się efektami muzycznymi, świetlnymi itp.»
• feeryjny, feeryczny • feerycznieCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88