znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Infułat

infułat «duchowny katolicki niebędący biskupem, ale mający prawo noszenia infuły»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88