znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Komercja

komercja
1. «działalność nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku; też: produkty takiej działalności»
2. daw. «handel»
• komercyjny, komercjalny • komercyjnie • komercjalnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88