znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Komunikatywny

komunikatywny
1. «o tekście, dziele sztuki itp.: zrozumiały»
2. «dobrze porozumiewający się z innymi ludźmi»
3. «mający związek z przekazywaniem informacji»
• komunikatywnie • komunikatywnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88