znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Korporacja

korporacja
1. «zrzeszenie osób mające na celu realizację określonych zadań»
2. «spółka kapitałowa oparta na kapitale złożonym z udziałów»
• korporacyjny • korporant • korporanckiCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88