znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Makiawelizm

makiawelizm, machiawelizm [wym. makiawelizm]
1. «koncepcja polityczna zalecająca stosowanie zasady „cel uświęca środki”»
2. «postawa charakteryzująca się cynizmem i brakiem skrupułów w dążeniu do celu»
• makiaweliczny, machiaweliczny, makiawelistyczny, makiawelski • makiawelicznie • makiawelistaCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88