znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Moletować

moletować
1. «wytłaczać moletą ozdobne wzory na metalu»
2. «żłobić rowki na główkach śrub, nakrętkach itp.»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88