znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Retoryzm

retoryzm
1. «cechy czyjegoś stylu mówienia»
2. «afektacja, sztuczność w mowie»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88