znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Teozofia

teozofia
1. «koncepcja religijno-filozoficzna głosząca możliwość bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadprzyrodzonym i poznania jego tajemnic za pomocą praktyk mistycznych»
2. «światopogląd łączący elementy wierzeń hinduskich i buddyjskich, zakładający możliwość osiągnięcia tożsamości z bóstwem w łańcuchu reinkarnacji»
• teozoficzny • teozof • teozofkaCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88