Żegnam

Wielki słownik ortograficzny

żegnać -am, -ają

Słownik języka polskiego

żegnać I
1. «rozstając się z kimś, wypowiadać zwyczjowe formuły i wykonywać określone gesty»
2. «rozstawać się z kimś lub z czymś»
żegnać II «kreślić w powietrzu nad kimś lub czymś znak krzyża»
żegnać się I
1. «żegnać kogoś lub siebie nawzajem»
2. «rozstawać się z czymś»
żegnać się II «kreślić znak krzyża na sobie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

witam, żegnam
9.03.2010
Dzien dobry!
Czy grzeczną formą jest, jak młoda osoba do starszej (wiele, wiele lat) zamiast mówić dzień dobry mówi witam i przy pożegnaniu żegnam?
Pozdrawiam
Roma Łuczak
Zdecydowanie niegrzeczną. Forma powitania Witam i pożegnania Żegnam mogą być stosowane tylko przez osoby tej samej rangi pragmatycznej, tj. osoby w podobnym wieku czy na równorzędnym stanowisku, lub przez osoby wyższe rangą do osób rangi niższej. Formy te świadczą o braku dystansu między rozmówcami.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
Jak się żegnać na Facebooku?
25.04.2016
Szanowna Redakcjo,
chciałbym dowiedzieć się jak w poprawny sposób zakończyć rozmowę prowadzoną za pomocą SMS lub prowadzoną na Facebooku. Szczególnie wtedy, gdy wiem, że następna forma kontaktu również będzie odbywać się tą samą drogą. Pisząc do mojego interlokutora do zobaczenia lub do usłyszenia odnoszę wrażenie, że piszę niepoprawnie.

Z wyrazami szacunku
Jakub Tyliszczak
Rozmowy prowadzone za pomocą SMS-ów lub na Facebooku są w istocie krótkimi – i szybko przekazywanymi – wiadomościami, nie mającymi takich formalnojęzykowych wykładników gatunkowych, jak list tradycyjny czy nawet list elektroniczny (e-mail). Dlatego SMS-ów oraz wypowiedzi na Facebooku nie rozpoczynamy na ogół formułą powitalną i nie kończymy formułą pożegnalną.
Gdy nadawcy – pozostający na ogół z odbiorcami w relacji na ty – chcą zasygnalizować następny kontakt za pomocą tego samego medium, mogą użyć szablonowego zwrotu Na razie lub zwrotu Do jutra (jeśli planują kontakt następnego dnia). Kobiety chętnie używają ekonomicznego zwrotu Pa i jego formy powielonej (Pa, pa itd.). Do zwrotów nowych, nie usankcjonowanych jeszcze w polszczyźnie, należą chętnie używane przez młode pokolenie: Do później i Do potem. Jak również uniwersalne ze względu na typ kontaktu: Jesteśmy w kontakcie, skrótowe W kontakcie (także przekształcone żartobliwie formy młodzieżowe: W intaczu oraz W kontaczu).
Zwroty Do zobaczenia i Do usłyszenia rzeczywiście w analizowanych sytuacjach komunikacyjnych nie są stosowne. Pierwszy z nich zakłada następny kontakt w formie twarzą twarz, drugi – telefoniczny.
prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski
Witam!
8.03.2007
Szanowni eksperci!
Pragnę raz jeszcze powrócić do dyskusji na temat zaczynania korespondencji od Witam. Zwracano uwagę na nieodpowiedniość takiej formy w zwracaniu się do osób starszych, obcych, instytucji. Na moje wyczucie jest jeszcze jeden aspekt – wita gospodarz, a nie gość, a więc nie nadawca. Jeśli profesor pojawia się na imprezie studenckiej, to chyba studenci mówia Witamy!, a nie na odwrót.
Z poważaniem,
iwona
Całkowicie się z Panią zgadzam. Witam wydaje mi się nie tylko podejrzanie „gościnne”, ale wręcz protekcjonalne. Staram się jednak rozumieć, że to tylko moje wrażenie i że intencją nadawcy nie jest ceremonialne witanie mnie z pozycji gospodarza. Więcej nawet – sam już zacząłem pisać Witam!, choć jeszcze z rzadka i choć źle się z tym czuję.
Ciekawe, że formule Witam! na początku listu nie towarzyszy formuła Żegnam! na końcu. Odpowiednio wypowiedziane „Żegnam Pana!” może być bardziej dotkliwe niż grubiańskie Wynocha!
Mirosław Bańko, PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w głąb. Lecz nikomu nie przyszło do głowy, że się żegna z
  nami na zawsze. A nocą, kiedyśmy wszyscy spali, zdjął...
 • ... co się pod nim kryło,
  pomyślał sobie: Gwóźdź do trumny!
  Żegnaj, kariero, bo w tym grobie
  kariery nigdy ja nie zrobię...
 • ... ostro.
  Prędko, prędko złożyła zeszyty, ściągnęła je paskiem i nie
  żegnając się z Jerzym, poszła skulona, z opuszczoną na piersi głową...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego