żywność

Wielki słownik ortograficzny

żywność -ści

Słownik języka polskiego

żywność «wszelkie produkty przeznaczone do jedzenia»
• żywnościowy
zdrowa żywność «żywność, do wytwarzania której używa się wyłącznie naturalnych substancji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

usługi dla żywności
7.12.2013
Czy można powiedzieć usługi logistyczne dla paszy i żywności, czy usługi logistyczne dotyczące paszy i żywności?
Z góry pięknie dziękuję za pomoc!
Nie zaryzykowałbym pierwszej wersji: sugeruje, że pasza i żywność są odbiorcami rzeczonych usług.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
deputaty i deputowani
11.12.2008
Dzień dobry!
Bardzo proszę o etymologiczne wyjaśnienie słowa deputowany, przy szczególnej uwadze na historycznych deputatów.
Z góry dziękuję i pozdrawiam:)
Wymienione w pytaniu wyrazy są związane z zapożyczonym z łaciny wyrazem deputacja (z łac. deputatio, zapewne za pośrednictwem franc. deputation), który występował w dwu znaczeniach: 1. ‘czynność posyłania kogo’, 2. ‘osoby wysyłane’ (por. analogiczne delegcja, np. być w delegacji oraz delegacja związkowców).
Uczestnik, członek deputacji, zwał się deputatem (XVI w.), przy czym w tym wyrazie zaszła istotna zmiana znaczeniowa, a mianowicie zaginęło znaczenie osobowe, a wyraz (od 2 poł. XIX w.) uzyskał znaczenie nieosobowe ‘część uposażenia lub uposażenie dodatkowe wypłacane w naturze artykułami pierwszej potrzeby, jak opał, żywność’.
Deputowany to imiesłów bierny czasownika deputować ‘delegować, wysyłać’ (z łac. deputare ‘wyznaczać’). Występował w funkcji rzeczownika w znaczeniu ‘członek parlamentu, poseł na sejm’, np. wybory deputowanych, izba deputowanych.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
dieta
4.10.2012
Dawniej dieta oznaczała specjalny sposób żywienia, zwłaszcza w chorobie (np. dieta bezglutenowa). Potem – w ogóle pewien sposób odżywiania (np. dieta sportowców). Ostatnio usłyszałem od lekarki, że mam solić dietę. Czy dieta dzisiaj to tyle, co żywność, pokarm?
Odradzamy Panu solenie diety. Słownik nie jest książką kucharską ani poradnikiem żywienia, niemniej jednak można się z niego dowiedzieć, że dieta to przede wszystkim sposób odżywiania się. Nowsze znaczenie tego słowa, w którym odnosi się ono do jedzenia (np. „Owoce powinny być niezbędnym składnikiem codziennej diety” – ISJP), po pierwsze bywa kwestionowane, po drugie nie jest wyrażane swobodnie w każdym kontekście. Słowniki poprawnej polszczyzny PWN kwestionują nawet „dietę przeciętnego Polaka”, w zamian każą mówić o „jadłospisie przeciętnego Polaka”. Wydaje mi się to jednak przesadą, przykładem tworzenia normy, której nawet nie sposób objaśnić wyraźnie (kwestionowany przykład mieści się doskonale w definicji podanej w SPP).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z garnuszka rolnego GG. Spośród wszystkich okupowanych krajów największe dostawy żywności czerpała Rzesza z GG.
    W Rzeszy priorytetowo traktowano zapotrzebowanie na...
  • ... będą ważnym atutem dla rozwoju turystyki, rekreacji i produkcji zdrowej żywności. Doświadczenia ostatnich czterech lat wskazują, że możliwe jest uzyskiwanie poprawy...
  • ... jedzeniu: bez cholesterolu i środków konserwujących. Przyszła moda na ryby, żywność organiczną i lekką kuchnię francuską. Posiłki były celebrowane. Dzisiaj niewielu...

Encyklopedia

żywność, pożywienie, pokarm,
produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który w stanie naturalnym lub po przetworzeniu jest spożywany przez ludzi;
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
produkcja artykułów spoż. i napojów, w szerszym znaczeniu działalność związana z uzyskiwaniem roln. produktów roślinnych (płody rolne) i zwierzęcych (mięso, tłuszcze), produktów z runa leśnego (jadalne owoce leśne, grzyby), pozyskiwaniem ryb i in. produktów morza, oraz przetwarzanie tych produktów na artykuły żywnościowe do szybkiego spożycia lub nadające się do przechowywania;
zastosowanie promieniowania jonizującego do utrwalania żywności;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego