Poza

Wielki słownik ortograficzny

poza -zie, -zę; póz
poza (np. poza domem)
Komi•sja Stan•daryza•cji Nazw Geo•graficz•nych poza Granicami RP Komi•sję Stan•daryza•cji Nazw Geo•graficz•nych poza Granicami RP (skrót: KSNG)

Słownik języka polskiego

poza- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający, że coś odbywa się na zewnątrz czegoś lub nie ma związku z czymś»
poza I
1. «ułożenie ciała, postawa»
2. «przesada lub nienaturalność w zachowaniu»
poza II
1. «przyimek komunikujący, że ktoś lub coś znajduje się na zewnątrz danego obszaru albo udaje się lub przemieszcza do miejsca położonego na zewnątrz niego, np. Wieczory spędzamy poza domem.»
2. «przyimek komunikujący, że dany stan rzeczy ma miejsce w innym czasie lub środowisku, niż wskazuje na to przyłączany rzeczownik, np. Widywali się poza lekcjami.»
3. «przyimek wyłączający z zakresu odniesienia zdania pewne elementy, np. Nie pisał prawie nic poza felietonami do gazety.»
4. «przyimek włączający do zakresu odniesienia zdania jakieś elementy, np. Poza kierowcą poszkodowanych było jeszcze kilka osób.»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

poza-
11.07.2002
Jak należy pisać, łącznie czy oddzielnie, pozazawodowe, np. osiągnięcia?
Cząstę poza- zawsze piszemy łącznie: pozazawodowy, pozamerytoryczny, pozaprawny itp.
Mirosław Bańko
poza tym
18.02.2012
Pamiętam, że kiedyś, bardzo dawno temu, uczyłem się, że pisze się po za tym, po za domem, moja polonistka wyraźnie mówiła, że nie można pisać poza tym, poza domem, bo to nie ma sensu (poza jest rzeczownikiem). Przejrzałem kilka nowych słowników i wszędzie jest napisane poza tym, poza domem. Proszę napisać (jeśli to możliwe), jaka jest prawidłowa forma.
Z góry serdecznie dziękuję.
To musiało rzeczywiście być dawno temu i pewnie dlatego czas zatarł w pamięci słowa nauczycielki. Aż trudno uwierzyć, aby mogła ona z takim przekonaniem wdrażać uczniów do błędnej pisowni. Rzeczownik poza jest pochodzenia obcego (niemieckiego lub francuskiego), przyimek poza to wynik połączenia rodzimych cząstek po i na według obcego wzoru („rutenizm to świeży, szerzący się gwałtownie w XIX–XX ze Lwowa” – A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, hasło po- 4).
W tekstach internetowych i innych nie podlegających korekcie można się spotkać nie tylko z błędną pisownią po za tym, ale też z równie błędną pozatym (zapewne na wzór słowa ponadto).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
poza po przecinku?
29.10.2011
Chciałabym się dowiedzieć, czy przed słowem poza stawiamy przecinek? Traktuję je jako synonim słowa oprócz i wydaje mi się, że nie powinno być przecinka. W jednym z oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych znajduje się następująca klauzula: „Oświadczenie zawiera wszystkie dochody nieopodatkowane wymienione powyżej poza dochodami nieopodatkowanymi znanymi OPS z urzędu”. Pomijam tu kwestię, czy przytoczone zdanie jest poprawnie skonstruowane.
Nie ma reguły, która kazałaby przed słowem poza postawić przecinek. Czasem jednak przecinek może być przed nim wymagany ze względu na inne cechy budowy zdania, np. „Zrobiono wszystko, co planowano, poza placem zabaw” (przecinek przed poza zamyka zdanie podrzędne), albo usprawiedliwiony intencją piszącego, np. „Zrobiono wszystko, poza placem zabaw” (przecinek sugeruje, że część zdania następującą po nim piszący traktuje jako dopowiedzenie, w mowie takiemu przecinkowi odpowiada pauza).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... oraz włóknami sprężystymi i pojedynczymi komórkami mięśniowymi o przebiegu podłużnym. Poza tym przydanka zawiera naczynia naczyń i nerwy.
    Do tętnic typu...
  • ... na jej podstawę alkohol. Staram się, aby ogień nie wyłaził poza kambuz. Dawno już wywalczyl sobie prawo lizania puszek na półkach...
  • ... ewidentną impotencję twórczą, Panasewiczowi też daleko do formy sprzed lat. Poza tym - o ile ten ostatni zasłużonym wokalistą jest, to pisanie...

Encyklopedia

Poza Rica
[pọsa rịka],
m. we wschodnim Meksyku (stan Veracruz), na wybrzeżu Zat. Meksykańskiej;
przejawy dziedzicznego popędowego zachowania się ekspresyjnego, uzewnętrzniającego emocje nadawcy;
Pozo Colorado
[pọso kolorạdo],
m. w Paragwaju.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego