absztyfikant

Wielki słownik ortograficzny

ab•sztyfikant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego

absztyfikant pot. «konkurent, wielbiciel»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

absztyfikant
30.03.2007
Chciałabym dowiedzieć się czegoś o pochodzeniu słowa absztyfikant. Mój ojciec nazywa tak mojego chłopaka, którego określenie to nieco irytuje. Osobiście bardzo podoba mi się to słowo. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Mnie również to słowo się podoba. Jest trochę archaiczne, trochę żartobliwe i bardzo tajemnicze. Nie do końca jest znane jego pochodzenie.
Słowo absztyfikant pojawiło się w polszczyźnie w XIX w. i najprawdopodobniej jest związane z czasownikiem amplifikować 'rozwlekle opowiadać, przesadzać w opowiadaniu, wyolbrzymiać' zapożyczonym z łac. amplifico 'rozszerzam, powiększam'. Osobę, która mówiła dużo i górnolotnie, nazywano amplifikantem. Wyraz ten ulegał kolejnym zmianom, o czym świadczą różne zapisy w różnych źródłach, por. amplifikantamprztyfikantaprztyfikantapsztyfikantabsztyfikant. Jest on dowodem na to, że dawniej zaloty, starania o rękę panny, wymagały wielu zabiegów i pięknych słów. Zmiany obyczajów powodują, że wyraz wychodzi już z użycia.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i nic nie powiedziałem. Po prostu uciekłem.
  Wiadomość o aptekarskim
  absztyfikancie zabolała mnie jednak. W drodze powrotnej przekonywałem się, że to...
 • ... najczęściej biorą nogi za pas. Z drugiej strony paraliżujesz nieśmiałych absztyfikantów przerażonych twą wylewną bezpośredniością. Jak na ironię, twoja kokieteria wyrasta...
 • ... zacznie zabiegać o twoje względy. Jak zwykle, odrzucisz starania obu absztyfikantów dla apetycznego Koziorożca, którego poznasz przy grillu.

  BYK
  (20 kwietnia...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego